iesco

Iesco.ge

კომპანია IESco-სთვის შეიქმნა ინტერნეტ კატალოგის ტიპის ვებსაიტი. პროდუქციის კატალოგით, საინფორმაციო დეტალური გვერდებით. ვებსაიტს ჩაუტარდა SEO ოპტიმიზაცია

ძირითადი მოდულები

  • პროდუციის კატალოგი
  • დეტალური გვერდები
  • საიტი მობილური ვერსია
  • ქეშირების სისტემა
  • სამართავი პანელი