gvaramia portfolio

პროექტის აღწერა

შეიქმნა ინფორმაციული ტიპის ვებსაიტი კომპანია ესთელაინისთვის. დეტალური გვერდებით, სერვისების აღწერით, კონტაქტის და უკუკავშირის ფორმით.

ძირითადი მოდულები

  • კონტაქტის და უკუკავშირის ფორმა
  • დეტალური გვერდები
  • საიტი მობილური ვერსია
  • ქეშირების სისტემა
  • სამართავი პანელი