grata-events-main

Grata Events პროექტის აღწერა

შეიქმნა ტურისტული ტიპის ვებსაიტი. ტურების კატალოგით,  კალათაში დამატების და ონლაინ დაჯავშნის ფუნქციით.

ძირითადი მოდულები

  • ტურების კატალოგი
  • ონლაინ დაჯავშნის ფორმა
  • დეტალური გვერდები
  • საიტი მობილური ვერსია
  • ქეშირების სისტემა
  • სამართავი პანელი